Fremtidsværksted

Et fremtidsværksted kan varieres i det uendelige, men bygger grundlæggende på tre hjørnesten, som også udgør workshoppens forløb.

kritik - vision - plan
På grundlag af kritik og visioner arbejdes med konkrete planer for fremtidigt arbejde og samarbejde. Et fremtidsværksted kan bruges som en "kick start" af nye aktiviteter såvel som til at "tage en mellemtid" undervejs i en længere arbejdsproces eller til at "puste nyt liv" i en arbejdproces, som har fungeret bedre. Herunder er tre eksempler på variationer af fremtidsværkstedet.

Fremtidsværksted - som "kick starter"

Står man overfor helt nye opgaver, hvor alle gode ideer kan sætte processen på skinner er denne form velegnet som en slags struktureret og handlingsrettet brain storm. Kritikfasen kan evt. vægtes mindre end normalt, mens ideudviklingen i visions- og planlægningsfaserne foldes maksimalt ud.

Fremtidsværksted - som refleksionsrum

Hvis kravet til konkret handling efter værkstedet er beskedent, og hvis man ønsker at skabe fornyet debat og eftertanke er denne form velegnet. Planlægningsfasens krav til konsistente planer nedtones til fordel for produktion af et bredt idékatalog.

Fremtidsværksted - som problemløser

Er der store krav til at tackle større udfordringer og dermed skærpede krav til konkret handling, er denne form velegnet.

Alle faserne kan styrkes med redskaber til analyse og særligt visionsfasen får et noget alvorligere præg end den ellers lystige og vidtløftige facon, som nogle ellers kender og elsker visionsfasen for.

Dokumentation

Et fremtidsværksteds resultater skal kunne bruges i fremtiden: Derfor dokumenterer vi altid processen i ord og billeder og gør dokumentationen tilgængelig for deltagerne.

Holdet

Vision & Praxis og andre afhængigt af den konkrete form