Konflikt og forandring

Konflikter opstår alle steder, hvor mennesker mødes - på arbejdspladsen, i fagforeningen, uddannelsesinstitutionen, skolen og boligkvarteret.

Konflikter opleves ofte som et onde, der for alt i verden skal løses eller gemmes væk. En magtkamp, som kun kan vindes eller tabes - men konflikter kan håndteres, så resultatet bliver, at alle vinder.

Konflikter er et menneskeligt livsvilkår. Vi retter fokus mod at forstå, omforme og håndtere konflikter konstruktivt - at åbne mulighed for udvikling og forandring. Konflikter skal derfor ikke nødvendigvis løses, men håndteres konstruktivt ved at træne konfliktkompetencer.

De interaktive forummetoder, som eksempelvis forumspil er effektive værktøjer til at træne i fiktive rammer og dermed øve os på virkelighedens konfliktscenarier ved at tage ejerskabet og ansvaret for egne handlinger. Ved hjælp af forummetoderne kan vi udforske konfliktsituationer fra mange synsvinkler og berige hinanden ved at anerkende og indleve os i andres virkelighedsopfattelser og se, at der ikke blot er én mulig løsning - men flere måder at håndtere en konflikt på.

Workshoppen tilbydes alle aldre og tilrettelægges efter alder, tema, udgangspunkt og tidsramme.

Forløb

Workshoppen veksler mellem:

  • Teoretiske oplæg
  • Øvelser på gulvet
  • Historiefortælling
  • Forumspil over deltagernes egne cases
  • Erfaringsudveksling, refleksion og dialog

Resultat

Deltagerne forlader workshoppen med værktøjer til ny indsigt og fornyet energi, kreativitet, glæde og mod på efterfølgende at møde og forandre sin egen virkelighed. Konkret vil deltagerne opleve en øget selvindsigt og bevidsthed om egne kommunikationsmønstre, ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til konflikthåndtering.

Se også


Holdet

Teater Nu