Kulturmødet

Kulturmøder og kulturforståelse

I vores globaliserede hverdag møder vi naboer, kollegaer, medarbejdere, kunder, elever og medstuderende med forskellig kulturel baggrund. Disse møder er tit berigende og udviklende for alle, men al al for tit er kulturforskellene årsag til frustrationer, forvirring, misforståelser og ikke mindst konflikter. Vi trækker os væk fra hinanden. Det bliver hurtigt dem og os, som igen avler nye konflikter.

Mange af disse misforståelser og konflikter kan undgås, hvis vi indgår i en åben respektfuld dialog med hinanden.

En spændende og berigende metode til at forstå hinandens følelser og adfærd og få en bevidsthed om det fællesmenneskelige på tværs af kulturer, er at konkretiserer dilemmaerne og konflikterne og bringe vores forskellige opfattelser og erfaringer i spil. Hertil er vores redskaber som forummetoderne meget velegnede.

Forløb

En aften i en beboerforening – et eksempel på et kort forløb:

  • Icebreaks og opvarmning til aftens tema.
  • Vi spiller små konflikter og dilemma spil fra deltagernes virkelighed, som improviseres frem på stedet og under deltagernes vejledning.
  • Spillene bliver bearbejdet i forum. Dvs. deltagernes forslag til andre løsninger på konflikterne prøves af.
  • Refleksion og afslutning.

Omstående er ét eksempel. Afhængig af de lokale behov og muligheder kan workshoppen udvides med teoretiske oplæg, øvelser, spil og dialog samt naturligt følges op over tid. Vi deltager i korte som længere forløb i workshops og temadage.

Resultatet

Deltagerne vil få:

  • Et kick off til en proces, der giver mod til det videre arbejde i boligforeningen.
  • At forskellige virkelighedsopfattelser bliver nærværende og at der findes mange mulige løsninger på et givent dilemma eller konflikt.
  • En berigende og glædesfuld oplevelse af at komme hinanden nærmere ved at dele oplevelser og følelser på tværs af kulturer.

Holdet

Teater Nu og andre efter behov.