Idé

Vores ydelser såvel som samarbejdet i Netværk Democrazy bygger på én helt grundlæggende idé nemlig, at det er godt at være med i spillet - og knapt så godt at blive sat ud af det.

På den glade side ved vi, at alle mennesker bliver motiverede af at bestemme reelt over deres eget liv og de omstændigheder, der præger det. Selvom der er forskel os mennesker imellem på, hvor meget og hvad vi ønsker at have indflydelse på, bryder ingen sig om at blive sat helt ud af spillet! Når muligheden er der for at blive taget seriøst som medspiller stiller vi glade op - for kolleger, for ledelsen og for det offentlige, når det ønsker at inddrage os som borgere.

På den bekymrede side ved vi, at forventninger til tider skuffes blandt de, der vælger at spille aktivt med. De oplever, at indflydelsen er mere lokkemad, end den er reel. Mål og dagsordener viser sig at være sat på forhånd. Når indflydelse blot bliver en fernis, som hældes over forudbestemte projekter for at få dem til at se godt ud udadtil, mister deltagerne motivationen for at deltage såvel nu og her som i fremtiden. Det er skidt og farligt!

Democrazy's rettesnore

  • Dialog, demokrati og medindflydelse er værdier i sig selv - ikke kun når de er gode for bundlinjen.
  • Alle har demokratiske behov og rettigheder - også udover de formelle.
  • Demokrati har sin plads i hverdagen - ikke kun på valgdagen.
  • Dialog er altid bedst - også med marginaliserede grupper, som måtte anvende mindre accepterede udtryksformer.
  • Forskellighed og endda uenighed giver bevægelse og vækst.
  • Alle borgeres deltagelse i offentlige projekter og den offentlige debat skal værdsættes og respekteres højt.
  • Dialog er den bedste måde at undgå, at menneskelige ressourcer går til spilde - eller til grunde.
  • Dialog og fælles indflydelse skaber motiverede mennesker og sammenhængskraft.
  • Ikke alle positive virkninger af demokrati kan (eller skal) måles præcist.